สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

 

 

ตารางการทดสอบผู้ประกอบอาหารไทย ประจำปี 2561
1. สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 โดย ศูนย์ทดสอบฝีมือโรงเรียนครัววันดี
2. สอบสำหรับไปทำงานต่างประเทศ โดยสถานทดสอบโรงเรียนครัววันดี กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน กระทรวงแรงงาน

 

สถานทดสอบครัววันดี ศูนย์ทดสอบครัววันดี
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.