สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

 

 

ตารางการทดสอบผู้ประกอบอาหารไทย ประจำปี 2560
1. สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 โดย ศูนย์ทดสอบฝีมือโรงเรียนครัววันดี
2. สอบสำหรับไปทำงานต่างประเทศ โดยสถานทดสอบโรงเรียนครัววันดี กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน กระทรวงแรงงาน

 

สถานทดสอบครัววันดี ศูนย์ทดสอบครัววันดี
วันจันทร์ที่  23  มกราคม 2560 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์  2560 วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 วันพุธที่ 19 เมษายน 2560
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 วันพุธที่ 13 กันยายน 2560
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม  2560 วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560
วันจันทร์ที่  24 กรกฎาคม 2560 วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560  วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2560
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560  
วันพุธที่ 27 กันยายน  2560  
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560  
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560    
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน  2560  
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560  
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560  
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560  

 

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.