สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอยมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 และยังไม่มารับหนังสือรับรองการทดสอบ ออกโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ทดสอบโดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โรงเรียนครัววันดี

ทดสอบวันที่ 24 ตุลาคม 2557

1. นายณวัฒน์ ภัทรบัณฑิตกุล

2. นางสาววัณย์ปณิดา ทศพร

ทดสอบวันที่ 25 กันยายน 2557

1. นางจิราภรณ์ หาญมนตรี

ทดสอบวันที่ 28 สิงหาคม 2557

1. นางสาววรรณกานต์ คชฤทธิ์

ทดสอบวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

1. นายเมธาพันธ์ ปริยสินพัฒน์

2. นางกิตติพร คำนึงเกียรติวงศ์

ทดสอบวันที่ 24 เมษายน 2557

1.นางสาวภาวิณี คงสุวรรณ

ทดสอบวันที่ 31 มีนาคม 2557

1. นายธุวานันท์  อนันต์สุทธิรักษ์

ทดสอบวันที่ 25 ตุลาคม 2556

1. นางสาวภาวินีย์ คงสุวรรณ

ทดสอบวันที่ 19 สิงหาคม 2556

1. นางสาววัชรินทร์ งวมแพงพิมพ์

ทดสอบวันที่ 26 มิถุนายน 2556

1. นายอติชาต ตวงกระสินธ์ุ

ทดสอบวันที่ 18 พฤษภาคม 2556

1. นายจักรพงษ์ สิงหสุวิช

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.