สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

Back

Asean Food

When - Friday, November 6, 2015

ASEAN  CUISINE  COURSE  

                อาหารเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอก ถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมการกินของแต่ละประเทศได้ดีที่สุด  ในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซี่ยนในปี 2558  ชาวอาเซี่ยนควรทำความรู้จักกับอาหารของประเทศสมาชิก  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และนำไปสู่การหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะสามารถเรียนรู้เรื่องราวการกินของชาติต่างๆ ซึ่งอาหารบางอย่างเราจะนำมาผสมผสานกับอาหารไทย เพื่อให้ถูกปากคนไทยอย่างลงตัว

         @  เรียนได้ทุกวัน   เริ่มเรียนเวลา  9.30 น. -  15.30 น.

                         @  รายการอาหารเรียน   4   เมนู  / 1 วัน    

                         @   ชุดอาหารมีทั้งหมด   5  ชุด  

                  ชุดที่  1   พล่าเพ็ด       หมูย่างใบชะพลู      บะกุดเต๋     ผัดไทย 

                                       ชุดที่  2    ปอเปี๊ยะเวียดนาม    กาโตกาโต     สลัดหลวงพระบาง   เฝอ 

                                       ชุดที่  3    ซุปไก่     อาม๊อก        สตูว์ไก่เขมร     อะโดโบ้

                                       ชุดที่  4    นาซิเลอมัก     ฮัมบูยัด     ขนมจีนเขมร     Siningung

                                       ชุดที่  5    ลักซา      สะเต๊ะไก่อินโด    อุดง ซัมบัลเซอไรเบอซิตัน    อะยัม โกเร็ง

                         @  สามารถเลือกเรียนได้ตามต้องการ  ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เองทุกขั้นตอน อาหาร 1 คน ต่อ 1 ชุด    

                         @  เรียนครบหลักสูตร   5 วัน  ได้รับใบประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ  40   ชั่วโมง

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้า      1. สำหรับนักศึกษาที่มีบัตรประจำตัวนักศึกษามาสมัคร จะไดรับส่วนลด  5% หรือเป็นส่วนลดในรายการถัดไป

                                       2.สมัครเรียนหลักสูตรอาเซียน ครบ  5 วัน สามารถเลือกเรียนอาหารว่างได้  2 เมนู   ( ตามที่โรงเรียนกำหนดไว้ในหลักสูตร )

                                       3.สมัครเรียนครบทั้งหลักสูตร จะได้รับเครื่องแบบการประกอบอาหาร ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน และหมวก มููลค่า 500 บาท

ค่าเรียน                           @  เรียนชุดที่  1 - 4  ราคาชุดละ     6,500  บาท

                                       @ เรียนครบทั้งหลักสูตร  5 วัน     32,000  บาท

                                                      

 

  

  

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.