สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

สันชัย วาทินานาท์ (ปิ๊ก)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
สมบัติ กองสอน (ลูกศร)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2011
กองเพชร อิทรประเสริฐ
หลักสูตร: ฃ่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
ดรุณี วิสุทธิศิริ
หลักสูตร: แกะสลักเบื้องต้น
รุ่น: 2011
อภิชาต ตวงกระสินธุ์ (ไฟร์ท)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
ทวีศักดิ์ หมายซ่อนกลาง (อู๊ด)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ขั่วโมง
รุ่น: 2011
สุชาวดี ชื่นใจ (พิม)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
สุจิตรา ยอดขุนพล (แอนนา)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
อภิรดี ฟินนิก (ดี)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2011
กนกวรรณ ทองพรหม (กิ๊บ)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
เอกพงษ์ นิลสม (เอิร์ล)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรััััับ
รุ่น: 2011
รัตน์ติยา ทากาฮาชิ (เกด)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2011
ชุลินดา ประเสริฐศรี (อ้อม)
หลักสูตร: หลักสูตรอาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2011
จณิสตา โรจนโพธิ์ เคิสท์ลี่ (ก้อย)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน
รุ่น: 2011
ศรัญญา เจี่ยสกุล (เพิร์ล)
หลักสูตร: ต้นตำรับ
รุ่น: 2011
วิธวัช เทพกิจ (แม็ก)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
กิตติกร แก้วกล้า (ตั้ม)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
พะพรึง คุยทุเน็น (พิม)
หลักสูตร: แกะสลักและผลไม้เบื้องต้น 40 ชม.
รุ่น: 2011
อิทธิมนต์ กำริสุ (ตั๋ง)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน
รุ่น: 2011
Hou Yu lin Lin (เหา)
หลักสูตร: ช่างฝืมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.