สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

ธนาสิทธิ์ ลิมโพธิ์ทอง (มาร์ค)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
นภนต์ อดิรันทนะกุล (การ์ด)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
ชาครีย์ นรินทร์สุขสันติ (เฟรช)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2012
ภัทร์ชัย ตั้งแสนยากร (โฮม)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2012
วรวุฒิ โฉสูงเนิน (วุฒิ)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2012
ปกรณ์ ตติยเกียรติถาวร (ปิง)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2012
ภิญญา ติ้วสุวรรณบวร (ญา)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2012
วัชรา จันทรวงษ์ (ต่าย)
หลักสูตร: ต้นตำรับ
รุ่น: 2012
LISA MLISKALA (JIN)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2012
วชิราภรณ์ สุทรศิริ (ฟ้า)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2012
สมพงษ์ เยี่ยมจันตึก (พงษ์)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2012
ชนากาญ ลือชัย (พิม)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2012
นรินทร์ สุริสาย (ป้อม)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2012
จันทิมา วงศ์ประไพ (ปาย)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2012
ชนิตา แสนสินธุ์ (เบญ)
หลักสูตร: ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2012
พัชรีพร สุสิกขโกศล (แพท)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
ธีรภัทร ฉิมแก้ว (กวาง)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
อโนมา เกตุแก้ว (โอ)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
จิตตพัฒน์ ดลเฉลิมศักดิ์ (มน)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011
พงษ์ศักดิ์ พิมรัตน์ (พงษ์)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2011

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.