สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

นางสาวณัจยา เพชรา (ปุ้ม)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2015
นายทศพร บุญชูเชิด (กุ๊ก)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2015
นายภัทวุธ ตันยะกุล (Draf)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2015
นายเสรีรักษ์ งอกจินดา (เส)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2015
นางปรียากมล จิรวราพันธ์ (Nuri)
หลักสูตร: ขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2015
นางสาวจิตติมา จุ้ยรอด (ป้อม)
หลักสูตร: ขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2015
นายภคพงศ์ คำสมหมาย (แบงค์)
หลักสูตร: ขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2015
นางเสาวลักษณ์ ปัญญายิ่ง (หนิง)
หลักสูตร: ขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2015
นายธนเดช อรรถพิจารณ์ (แจ๊ค)
หลักสูตร: ขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2015
นางสาวกัญจน์ศยา ศักดิ์สุพรรณ (ต่าย)
หลักสูตร: ขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2015
อนุสรา แก้วเงินยวง (น้ำหวาน)
หลักสูตร: ขั้นสูง300ชั่วโมง
รุ่น: 2015
ทศพร บุญชูเชิด (กุ๊ก)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง300ชั่วโมง
รุ่น: 2015
มนพร พึ่งเย็น (มน)
หลักสูตร: แกะสลักขั้นพื้นฐาน
รุ่น: 2015
กุลธิดา อันทะปัญญา (แตง)
หลักสูตร: แกะสลักขั้นพื้นฐาน
รุ่น: 2015
นางสาวปาริฉัตร มีสามพันธ์ (อิ๊ก)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2015
นางศิรินภา นาคาจิมา (Phung)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2015
นางสาวนพมณฑ์ ตรีกรุณาสวัสดิ์ (จุ๊ก)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2015
นายอติยุทธ์ ชัยธรรม์ฤทธิ์ (ยุด)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2015
นางวิลาวัณย์ ศรีสมบัติ (ตู่)
หลักสูตร: ขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2015
นายสฤษฎ์ สาครินทราชัย (กันย์)
หลักสูตร: ขั้นพิ้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2015

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.