สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

นายวสันต์ งามพุทธแสน (ตูน)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชม.
รุ่น: 2016
นายศรราม ทองขาว (เต๋า)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชม.
รุ่น: 2016
นางสาวสาวิณี สุรโรจน์ประจักษ์ (มาย)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชม.
รุ่น: 2016
นางสาวรสพร ตั้งปัญญารัช (แจน)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชม.
รุ่น: 2016
นางสาวสมพิศ โปมินทร์ (พิศ)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชม.
รุ่น: 2016
นางสาวรตา มั่นสงค์ (ส้ม)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชม.
รุ่น: 2016
นายอนุชิต ซับขุนทด (ไผ่)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชม.
รุ่น: 2016
นางสาวอภิษฎา เอ็มประโคน (อุ๋ย)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชม.
รุ่น: 2016
นางจรรยา แฮมมอนด์ (แบ๊ว)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชม.
รุ่น: 2016
นางสาวพิชญนาฎ ศรีบุญ (มิก)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2016
นายฐานิกร ธรรมธราธาร (แจ๊ค)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายกรกฎ พึ่งมั่น (ดุ๊ก)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2016
นายวรุต ประวาลพฤกษ์กุล (เฮ้าส์)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2016
นางปวีณ์นุช สเปียร์ (นุช)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2016
นางสาว ไอศุรีย์ โพธิกุล (แอมป์)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2016
นายเกียรติศักดิ์ ดอนพิกุล (Max)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2016
นางสาวณัฐธิดา ติ๊บบุญศรี (อิ๋ว)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2016
นางสาววราภรณ์ รัตนวัฒนาธร (ยู้)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชม.
รุ่น: 2016
นางสาวกาญจนี โต๊ะนาค (ปุ้ย)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2015
นายกิตติศักดิ์ ชนะวัฒนานนท์ (เอส)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2015

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.