สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

นางละเอียด สอนโคต
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายยศพัฒน์ นเรศเสนีย์ (แม็ค)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นางสาวกนกพร สุวรรณปัฏนะ (มิลค์)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นางสาวจรินยา จิตประไพกุลศาล (ออย)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายณัฐภัทร สีคำดี (ณัฐ)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นางสาวณัฎฐินี ปลอดทอง (จ๊อบ)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายทินกฤต แหล่ป้อง (รัก)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นางพนาวัน เขียวอ่อน (แดง)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นางสาวชลีกร งามเกษม (เพ้นท์)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายนิพนธิ์ โคกิฬา (กอล์ฟ)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายทัตธน นิพัทธกิตติ (ดอส)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
คุณปุณนภัส อาจสาลี (แพท)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชม.
รุ่น: 2016
นายปิยะ ศรีสุพรรณ (ตั้ม)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายชัดเจน จ่ากลาง (เจน)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นางสาวนภัค พรเจริญสุขขี (บีม)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นางสาวอิสรา เครือคล้าย (เป้)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายพีรวุฒิ อภัยวงค์ (แพน)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายศักดิ์สิทธิ์ เหล่ารัตน์ (โก้)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นางสาวนงนภัส ไชยเกล้า (แพรว)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2016
นายปิยะณัฐ แพงบุดดี (หนุ่ม)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่น: 2016

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.