สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ทำเนียบศิษย์เก่า

นายเจษฎาภรณ์ มณีจันทร์ (เจเจ)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2018
นายภิญโญ ชมภูหลง (โจ)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2018
นางสาวปฐวี โคตรบัว (ส้มแป้น)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชม.
รุ่น: 2018
นายพงศธร เพ็งคำแสง (อาร์ม)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชม.
รุ่น: 2018
นายปรัชญา ประทุมเดช (น้ำแข็ง)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2018
นายนพวัชร์ จริยานุรักษ์กุล (แธ็ต)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2018
นายศุภวัฒน์ เลิศศักดิ์ศรีสกุล (โอ๊ต)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2018
นางสาวจำรัส บุญปก (รัตตนา)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชม.
รุ่น: 2018
นางสาวสายสุนีย์ จงสถิตย์กุล (อ้อย)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชม.
รุ่น: 2018
นางสาวฉันท์นภา อุบลเพ็ญ (จอย)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2018
นายสหรัส รักษาวังสันต์ (จัส)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2018
นางสาวแสงจันทร์ จีนพันธ์ (ลูกจัน)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชม.
รุ่น: 2018
นางสาววาสินี กอศรีสมบูรณ์ (วาวา)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชม.
รุ่น: 2018
นายธนวัฒน์ จรัลวรวงศ์ (บาส)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชม.
รุ่น: 2018
นางญาสุมินทร์ ศรีวิชัย (กล้วย)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2018
นางสาวภาวิกา ทัดมาลี (มิ้นต์)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2018
นางบัวเขียว นึกใจ (เมย์)
หลักสูตร: อาหารไทยต้นตำรับ
รุ่น: 2017
คุณบังอร พงษ์พุดทา (หน่อย)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชม.
รุ่น: 2017
คุณวิลาวัณย์ รักษ์วงษ์ (ฝ้าย)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นสูง 300 ชม.
รุ่น: 2017
นายธนพล พืชผลเจริญ (ยุ่ง)
หลักสูตร: อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 150 ชม.
รุ่น: 2017

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.