สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี Wandee Culinary arts School Professional Thai Cooking

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจาก กระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรก ของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้าน หนังสือดอกหญ้าตรงข้ามธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่

ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบันได้ย้ายมาตั้งอยู่
เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสถาบันสอนอาหารไทย

  1. เพื่อเผยแพร่สูตรอาหารไทย ขนมไทย ให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปทั้งคนไทย และคนต่างชาติ ได้รู้จักถึงรสชาติ สูตรที่มาตรฐาน และ ลักษณะของอาหารไทยอย่างถูกต้อง
  2. เพื่อสร้างอาชีพพ่อครัว แม่ครัวอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยมีหลักสูตรเน้นฝึกทักษะความชำนาญให้แก่ผู้เรียน ทุกคนโดยเฉพาะ เมื่อเรียนจบสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง โดยมีใบประกาศนียบัตร (เป็นภาษาอังกฤษ) รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

ปรัชญาโรงเรียน

  1. มุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง
  2. มุ่งเน้นคุณภาพการสอนและการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียน
  3. มุ่งพัฒนาเนื้อหาของทุกหลักสูตรให้มีคุณภาพและมีองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี การปฏิบัติ การวิเคราะห์ และการนำไปใช้งานจริง

จากความมุ่งมั่นทุ่มเทตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้โรงเรียนครัววันดีได้เป็นส่วนหนึ่งในการ สร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพด้าน อาหารไทยให้ไปสู่ต่างประเทศ โดยในแต่ละปีจะมีนักเรียนที่จบจากโรงเรียนมากมายหลายพันคนที่ไปเติบโตและสามารถสร้างอาชีพเลี้ยงดู ตนเองได้จากการนำความรู้ที่ได้รับจากที่แห่งนี้ไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทย นี่ก็คือรางวัลและความ ภาคภูมิใจอย่างยิ่งของการที่ได้ทำงานในสิ่งที่ตนเองรักและได้ก่อประโยชน์แก่สังคมอีกด้วย พร้อมกันนี้ยังไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาหลักสูตร ความรู้ใหม่ๆ เพื่อปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัย การสอนแกะสลัก แนวสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ การสอนทำน้ำปรุงรส เพื่อร้านอาหารโดยเฉพาะ การเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษในร้านอาหารเพื่อประโยชน์สำหรับนักเรียนที่ไปทำงานในต่างประเทศ การคิดต้นทุนในร้านอาหารเพื่อให้เป็น ธุรกิจที่เช้มแข็งและยั่งยืน การเป็นส่วนเชื่อมต่อให้นักเรียนที่จบไปได้ทำงานในองค์กรที่ดี และเพิ่มหลักสูตรแบบมืออาชีพในภาคภาษา อังกฤษอีกด้วย

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.